پرینت
  • English (English)
مهندسین مشاور سازیران
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم


نیروی انسانی کارآمد در پیشبرد سازمان و اهداف آن بسیار مهم هستند. بر این اساس شرکت مهندسین مشاور سازیران برمبنای پروژه ها و نیاز خود با مهندسین متخصص و با تجربه در پروژه ها همکاری می نماید. شما در صورت تمایل می توانید رزومه کاری و تحصیلی خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.


نام و نام خانوادگی*

محل تولد*

تلفن همراه*

پست الکترونیک*

آخرین مدرک تحصیلی
نام دانشگاه*

رشته/ گرایش*

سال فراغت*

معدل فارغ التحصیلی*

سوابق کاری*

نشانی پستی*

رزومه کامل تحصیلی و شغلی