پرینت
 • English (English)
مهندسین مشاور سازیران
 • سازه های آرمانی هزاره سوم
 • سازه های آرمانی هزاره سوم
 • سازه های آرمانی هزاره سوم
 • سازه های آرمانی هزاره سوم
 • سازه های آرمانی هزاره سوم
 • سازه های آرمانی هزاره سوم
 • سازه های آرمانی هزاره سوم
 • سازه های آرمانی هزاره سوم

معرفی اعضاء هیئت مدیره
حمیدرضا مرادنژاد    
رییس هیئت مدیره مدارک تحصیلی

سوابق کاری

 • دکتری: دانشجوی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد: سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کارشناسی: عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • كارشناس بخش سازه سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، 1379
 • بازرس انجمن صنفی انبوه سازی ایران،1383
 • کارشناس طراحی و نظارت سازه گروه مهندسین سازیران، 1382
 • كارشناس ارشد سازه شركت مهندسي و ساخت اسكان طرح پايدار، 1386
 • عضو هیأت مدیره شرکت سازه های آرمانی هزاره سوم،1392
 • طراحی و نظارت بر پروژه های ساختمان استان تهراننادر فنائی    
مشاور عالی طراحی
عضو هیئت مدیره
مدارک تحصیلی

سوابق کاری

 • دکتری: دکتری زلزله از دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد: سازه دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی: عمران دانشگاه صنعتی شریف
 • عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • مدرس دروس تحلیل سازه‏ ها و سازه‏های فولادی در موسسه سری عمران
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان ایران از سال 1388 تاکنون
 • مشاور مدیر کل راه و ترابری استان تهران، دکتر فریبرز واحدی در سال 1391
 • اولین عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن سازه‏های فولادی ایران و مسئول کمیته‏ های آموزش و شبیه سازی انجمن سازه‏های فولادی ایران
 • ثبت یک اختراع با عنوان روشی برای آماده‏ سازی سریع پناهگاه آمادهسیدمهدی داودنبی    
مدیرعامل مدارک تحصیلی

سوابق کاری

 • دکتری: دکتری سازه، دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد: سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی: مهندسی عمران، دانشگاه تهران
 • عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی ایستا برج و بارو
 • مدیر مسئول انتشارات علم عمران
 • مدیر مسئول مجله تازه‏ های علم عمران
 • مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سازیران