پرینت
  • English (English)
مهندسین مشاور سازیران
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم

لیست پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

39

نام پروژه

فونداسیون موتور گیربکس آسیاب مواد خام

سال ارائه طرح

1394

تعداد طبقات

1

نوع اسکلت

دیوارهای سخت بتنی

متراژ

100

محل اجرا

شیراز

کارفرما

شرکت سیمان فارس نو

38

نام پروژه

مجتمع مسکونی ماکویی پور

سال ارائه طرح

1394

تعداد طبقات

20

نوع اسکلت

قاب خمشی بتنی و دیوار برشی

متراژ

36000

محل اجرا

تهران

کارفرما

آقای دژآگاه- شرکت لوتوس

37

نام پروژه

بازار موبایل علا الدین

سال ارائه طرح

1394

تعداد طبقات

9

نوع اسکلت

قاب فولادی مهاربندی

متراژ

26000

محل اجرا

تهران

کارفرما

حاج ناصر علاالدینی

36

نام پروژه

مجتمع مسکونی شهریار

سال ارائه طرح

1393

تعداد طبقات

8

نوع اسکلت

قاب خمشی بتنی

متراژ

2800

محل اجرا

تهران

کارفرما

موسی زاده

35

نام پروژه

ایستگاه آتش نشانی گرمه

سال ارائه طرح

1393

تعداد طبقات

2

نوع اسکلت

قاب فولادی ساده

متراژ

300

محل اجرا

گرمه

کارفرما

آتش نشانی

34

نام پروژه

ایستگاه آتش نشانی مرکزی بجنورد

سال ارائه طرح

1393

تعداد طبقات

3

نوع اسکلت

قاب فولادی مهاربندی

متراژ

1000

محل اجرا

بجنورد

کارفرما

آتش نشانی

33

نام پروژه

بلوک 6 پروژه امیریه

سال ارائه طرح

1392

تعداد طبقات

10

نوع اسکلت

قاب خمشی بتنی

متراژ

6700

محل اجرا

رودهن

کارفرما

تعاونی قدر

32

نام پروژه

باشگاه ورزشی دانشگاه پیام نور

سال ارائه طرح

1391

تعداد طبقات

-

نوع اسکلت

قاب خمشی بتنی

متراژ

1680

محل اجرا

آذرشهر

کارفرما

اداره کل عمران دانشگاه

31

نام پروژه

آپارتمان دکتر میرزائی

سال ارائه طرح

1391

تعداد طبقات

4

نوع اسکلت

قاب خمشی بتنی

متراژ

753

محل اجرا

تهران

کارفرما

  شهرداری منطقه 18

1234